Actividades

Para o cumprimento dos seus fins, a Sociedade Galega de Calidade Asistencial desenvolverá e organizará entre outras as seguintes actividades:
  • Favorecer o intercambio de información e experiencias en tódolos aspectos relacionados coa xestión da calidade.
  • Promover o debate sobre os problemas relacionados coa calidade asistencial e as medidas a adoptar para solucionalos.
  • Promocionar actividades docentes dirixidas a mellorar a formación de recursos humanos en xestión de calidade.
  • Desenvolver proxectos, estudios, informes ou calquera outro tipo de aportación científica no ámbito dos seus fins.
  • Promocionar e orientar a investigación en materia de xestión da calidade. Os beneficios obtidos por calquera concepto destinaranse exclusivamente ao cumprimento destes fins, sin que se poidan repartir entre os seus asociados nin outras persoas físicas ou xurídicas con interese lucrativo.
  • E todas aquelas que resulten de interese para a promoción e desenvolvemento da calidade asistencial.